Nygård Skole

Projektet omfatter ombygning og indretning af lokaler på Helsingør Skole afd. Nygård. Nygård Skole, som er bevaringsværdig, er beliggende i Helsingør Kommune. Arealer, der ombygges, …

Projektet omfatter ombygning og indretning af lokaler på Helsingør Skole afd. Nygård. Nygård Skole, som er bevaringsværdig, er beliggende i Helsingør Kommune.

Arealer, der ombygges, ligger i direkte tilknytning til lokaler, der ikke berøres af ombygning. Byggeriets gennemførelse sker under hensyntagen til skolens brugere og eventuelle igangværende aktiviteter i skolens tilstødende lokaler.

Ombygningen omfatter etablering af arbejdspladser til skolens lærer og pædagoger inden for de eksisterende bygningsrammer. Der udføres en arealforøgelse ved inddragelse af uudnyttet tagrum, forstærkning af den fritlagte tagkonstruktion og dækkonstruktioner over eksisterende gymnastiksal, udskiftning af tegltag og etablering af 4 brede taskekviste, som svarer til eksisterende kviste på den bevaringsværdige bygning.

Projektet tager udgangspunkt i Skolereformen – Den nye folkeskole – brugernes behov og ønsker samt en grundig registrering af eksisterende forhold. På baggrund af denne viden har Dall & Lindhardtsen A/S i tæt dialog med Helsingør kommune og brugerne udviklet et indretnings- og ombygningsprojekt for skolen med henblik på at skabe de bedste rammer for skolens brugere ift. undervisningen og forberedelsen heraf.

Dall & Lindhardtsen A/S har som arkitekt og projekteringsleder varetaget idéudviklingen, projekterings- og udbudsfasen samt udførelsesfasen herunder fagtilsyn og byggeledelsen.

 

Fakta
Bygherre
Helsingør Kommune
v. Rasmus Børner
Ibrugtagning
ultimo maj, 2015
Areal
130 m2
Anlægssum
ca. kr. 3 mio.